Một ô tô chạy trên đường thẳng. Trên nửa đầu của đường đi, ô tô chuyển động với vận tốc không đổi \(20{\rm{ }}km/h\). Trên nửa quãng đường sau, ô tô chạy với vận tốc không đổi \(30{\rm{ }}km/h\). Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook