Một ô tô đang chuyển động với vận tốc \(21,6{\rm{ }}km/h\) thì xuống dốc chuyển động nhanh dần đều với gia tốc \(a{\rm{ }} = {\rm{ }}0,5{\rm{ }}m/{s^2}\) và khi xuống đến chân dốc đạt vận tốc \(43,2{\rm{ }}km/h\) . Chiều dài dốc là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook