Một ống Rơn-ghen trong mỗi giây bức xạ ra \[N\text{ }=\text{ }{{3.10}^{14}}\] phôtôn. Những phôtôn có năng lượng trung bình ứng với bước sóng \[{{10}^{-10}}m.\] Hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống là 50kV. Cường độ dòng điện chạy qua ống là 1,5 mA. Người ta gọi tỉ số giữa năng lượng bức xạ dưới dạng tia Rơn-ghen và năng lượng tiêu thụ của ống Rơn-ghen là hiệu suất của ống. Hiệu suất này xấp xỉ bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook