Một ôtô chuyển động trên đoạn đường thẳng. Trong $1/2$ quãng đường đầu đi với vận tốc $40km/h$ , trong $1/2$ quãng đường còn lại ôtô đi với vận tốc như sau: trong $1/2$ thời gian đầu với vận tốc $75km/h$ và trong $1/2$ thời gian cuối với vận tốc $45km/h$. Tốc độ trung bình trên đoạn đường là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook