Một phân tử ADN có 10 chu kì xoắn, thì tổng số nuclêôtit của phân tử là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook