Một phân tử ADN ở vi khuẩn có 20% số nuclêôtit loại A. Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại X của phân tử này là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook