Một quả bóng cao su được thả từ độ cao \(81{\rm{m}}\). Mỗi lần chạm đất quả bóng lại nảy lên hai phần ba độ cao của lần rơi trước. Tổng các khoảng cách rơi và nảy của quả bóng từ lúc thả bóng cho đến lúc bóng không nảy nữa bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook