Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là $u=10\cos \left( 2\pi t-\pi \frac{x}{4} \right)cm$, (x đo bằng m, t đo bằng s). Tốc độ truyền sóng có độ lớn

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook