Một tam giác cân có đường cao ứng với đáy đúng bằng độ dài đáy. Tính các góc của tam giác đó.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook