Một tam giác cân có góc ở đáy bằng \({52^0}\) thì số đo góc ở đỉnh là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook