Một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng \({46^0}\) thì số đo góc ở đáy là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook