Một tam giác có độ dài ba đường cao là \(4,8cm;6cm;8cm.\) Tam giác đó là tam giác gì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook