Một tấm ván đồng chất tiết diện đều, dài \(L\) được bắc qua một con mương . Bỏ qua độ dài của phần tấm ván tựa lên hai bờ mương. Một người có trọng lượng bằng trọng lượng \(P\) của tấm ván đứng trên tấm ván cách đầu A một đoạn là \(\dfrac{L}{4}\) . Hai bờ mương chịu các áp lực \({F_A}\) và \({F_B}\) lần lượt là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook