Một thanh BC nhẹ, gắn vào tường bởi bản lề C, đầu B treo vật có khối lượng \(m = 4kg\) và được giữ cân bằng nhờ dây treo \(AB\). Cho \(AB = 30cm,AC = 40cm\). Xác định lực tác dụng lên BC

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook