Một thanh cứng có trọng lượng không đáng kể, được treo nằm ngang nhờ hai lò xo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên bằng nhau như hình. Độ cứng của hai lò xo lần lượt là \({k_1} = 150N/m\) và \({k_2} = 100N/m\). Khoảng cách AB giữa hai lò xo là \(75cm\). Hỏi phải treo một vật nặng vào điểm C cách đầu A bao nhiêu để thanh vẫn nằm ngang?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook