Một thanh dài \(L\), trọng lượng \(P\), được treo nằm ngang vào tường như hình.

Một vật có trọng lượng \({P_1}\) được treo ở đầu thanh. Dây treo làm với thanh một góc \(\alpha \). Lực căng của dây bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook