Một thanh đồng chất có trọng lượng \(P\) được gắn vào tường nhờ một bản lề và được giữ nằm ngang bằng một dây treo thẳng đứng như hình. Xét momen lực đối với bản lề. Hãy chọn câu đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook