Một thanh gỗ nặng \(12kg\) dài \(1,5m\), một đầu được gắn cố định đi qua điểm A, thanh gỗ có thể quay xung quanh trục đi qua A, đầu còn lại được buộc vào một sợi dây sao cho phương của sợi dây thẳng đứng và giữ cho tấm gỗ nằm nghiêng hợp với phương ngang một góc \(\alpha \). Biết trọng tâm của thanh gỗ cách đầu \(A\) khoảng \(50cm\). Tính lực căng của sợi dây? Lấy \(g = 10m/{s^2}\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook