Một thành phần lớp vỏ địa lí biến đổi sẽ kéo theo sự biến đổi các thành phần địa lí khác. Đó là biểu hiện của quy luật nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook