Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f. Vật sáng phẳng, nhỏ AB đặt vuông góc trục chính của một thấu kính cách thấu kính 60 cm cho ảnh cao bằng \[\frac{1}{3}\] lần vật. Giá trị của f gần nhất giá trị nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook