Một thấu kính mỏng có độ tụ D = 2 dp, cho biết

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook