Một trong những phát minh quan trọng nhất của thế ki XX là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook