Một vật chuyển động dọc theo chiều (+) trục Ox với vận tốc không đổi, thì:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook