Một vật chuyển động được quãng đường 300m trong thời gian 2 phút. Khi đó vận tốc trung bình của vật là bao nhiêu? Chọn kết quả sai.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook