Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(10t – 0,25π) cm. Biên độ dao động của vật là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook