Một vật dao động điều hòa với phương trình $x=20\cos \left( 10t-\frac{\pi }{2} \right)cm$. Tỉ số giữa động năng và thế năng tại li độ x = 12cm là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook