Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook