Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h so với mặt đất, tại nơi có gia tốc trọng trường g, thời gian vật rơi cho đến khi chạm đất là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook