Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook