Một vật rắn đàn hồi hình trụ đồng chất chiều dài ban đầu 3,6m có đường kính 1,2mm. Hệ số đàn hồi của dây là bao nhiêu? Biết suất đàn hồi của vật rắn bằng \(E = {2.10^{11}}Pa\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook