Một vật rắn đứng cân bằng dưới tác dụng của hai lực. Hai lực đó phải

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook