Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số nhưng lệch pha nhau \[\pi /3.\] Biết biên độ của các dao động thành phần lần lượt là 4 cm và 8 cm. Biên độ của dao động tổng hợp xấp xỉ bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook