Một vật trượt trên một mặt phẳng, khi tốc độ của vật tăng thì hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook