Một vòng dây tròn đướng kính d = 10cm, đặt nghiêng một góc 600 với cảm ứng từ \[\overrightarrow{B}\] của từ trường đều như hình vẽ. Trong thời gian \[\Delta t=0,029s\]cảm ứng từ giảm đều từ B = 0,4T xuống 0. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có giá trị

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook