Một hình trụ có bán kính đáy bằng và có thiết diện qua trục là một hình vuông. Khi đó diện tích toàn phần của hình trụ đó là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook