Mục tiêu chính của cuôc tập kích chiến lược đường không của Mĩ cuối năm 1972 là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook