Mức vững vàng của cân bằng được xác phụ thuộc vào:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook