Muối kẽm photphua thường được dùng để làm thuốc diệt chuột. Công thức hóa học của kẽm photphua là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook