Muốn pha loãng axit sunfuric đặc, người ta:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook