Muốn tìm một t" /> Muốn tìm một t" />

Muốn tìm một thừa số ta lấy ………..chia cho …………kia.

Hai từ cần điền vào chỗ chấm để được kết luận đúng là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook