N ≡ N → NH = NH → NH2 – NH2 → 2NH3.

Đây là sơ đồ thu gọn của quá trình nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook