Nấm không phải là thực vật vì:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook