Năm tế bào sinh tinh của loài có kí hiệu NST là AaBbDd khi giảm phân thục tế cho tối đa bao nhiêu loại tinh trùng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook