Năng lượng được sử dụng chủ yếu trong sự vận chuyển chủ động các chất là năng lượng trong phân tử

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook