Năng suất quang hợp của thực vật C3 thấp hơn thực vật C4 vì ở thực vật C3

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook