Nếu kết quả của phép lai thuận và nghịch khác nhau, con lai luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen quy định tính trạng đang xét

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook