Nếu một mạch ADN có trình tự bazơ nitơ là ATTTGX, thì trình tự của mạch bổ sung sẽ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook