Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên \(3\) lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook