Ngăn dạ dày nào của trâu (bò) tiết axit HCl?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook