Ngành dịch vụ nào giúp tạo ra mối liên hệ giữa các ngành sản xuất, các vùng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook